środa, 29 stycznia 2020

RADA EUROPY OBEJMUJE POLSKĘ PROCEDURĄ MONITORINGOWĄ W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA INSTYTUCJI DEMOKRATYCZNYCH i PRZESTRZEGANIA PRAWORZĄDNOŚCI

W Strasburgu rozpoczęło się posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy-najstarszej (zał. w 1949r.) organizacji na naszym kontynencie,składającej się z 47 państw, która zajmuje się głównie demokracją,prawami człowieka oraz praworządnością.

Pierwszego dnia obrad po dyskusji nad raportem  posłów: Azadeha Gustafssona (ze Szwecji) i Pietera Omtziga (z Holandii)  zdecydowaną większością głosów (140:37;1) przyjęto rezolucję, w której stwierdzono,że "reformy sądownictwa oraz wymiaru sprawiedliwości w Polsce generalnie podważają i  poważnie szkodzą niezależności sądownictwa i rządom prawa, stąd powinny zostać zmienione tak, aby były zgodne z zaleceniami Rady Europy". Członkowie Zgromadzenia uznali,iż system sądownictwa jest obecnie podatny na ingerencje polityczne i próby wzięcia go pod polityczną kontrolę władzy wykonawczej,co stoi w sprzeczności z najważniejszymi zasadami państwa demokratycznego kierującego się rządami prawa.

Zaapelowano do prezydenta Dudy,aby nie podpisywał poprawek przyjętych przez Sejm 23 stycznia 2020r.,które by zmniejszały stopień niezależności sądownictwa i poszanowania rządów prawa w Polsce oraz były sprzeczne z artykułami 6 i 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Wezwano też władze do "pełnego poszanowania uchwały polskiego Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020r.".

Zaakcentowano ponadto konieczność pilnego rozdzielenia funkcji Ministra Sprawiedliwości i  Prokuratora Generalnego oraz przywrócenia poprzedniego systemu bezpośrednich wyborów przez sędziów ich  przedstawicieli w Krajowej Radzie Sądownictwa.Wreszcie poddano krytyce działanie, skład i wybór członków dwóch Izb  Sądu Najwyższego: Dyscyplinarnej oraz Nadzwyczajnych Apelacji. Znaczące było też  podkreślenie w rezolucji potrzeby publicznego, niezależnego  wyjaśnienia informacji o motywowanych politycznie kampaniach szkalujących sędziów i prokuratorów, którzy sprzeciwiają się reformom.

Na koniec ZPRE podkreśliło, iż rozumie potrzebę usunięcia słabości istniejących w polskim sądownictwie i wymiarze sprawiedliwości,ale z całą mocą uwypukliło,że wszelkie reformy i zmiany muszą spełniać normy i standardy europejskie, co w sumie powinno wzmacniać niezależność sądownictwa i rządy prawa,a nie podważać bądź osłabiać je.

Po decyzji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy objęcia Polski procedurą monitoringową dołączyliśmy do 10 państw, które wcześniej znalazły się w tej sytuacji. Są to: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Bośnia-Hercegowina, Gruzja, Mołdowa, Rosja, Serbia, Turcja i Ukraina. Ta lista mówi sama za siebie!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza