piątek, 19 czerwca 2020

Jubileusz Parlamentarnego Forum na rzecz Demokracji

Litewski Sejmas w Wilnie
Przed 10 laty, w siedzibie litewskiego Sejmasu w Wilnie, grupa posłów z państw nadbałtyckich oraz Ameryki Płn. powołała do życia Parlamentarne Forum na rzecz Demokracji, mające na celu analizę procesów demokratyzacji w różnych częściach świata. W rocznicę tego wydarzenia odbyło się specjalne posiedzenie on-line PFD, którym kierował jego przewodniczący poseł Emanuelis Zingeris, a uczestniczył także prof. Tadeusz Iwiński – jeden z założycieli Forum.

W dyskusji wzięli udział m.in.: prof. Vytautas Landsbergis, który po przywróceniu niepodległości Litwy w marcu 1990 r., jako szef parlamentu, pełnił obowiązki głowy tego państwa oraz Mario Diaz-Balart, członek Izby Reprezentantów z Florydy.

Prof. Iwiński mówił o nasilaniu się tendencji autorytarnych w wielu regionach naszego globu i przypomniał klasyczną triadę Rady Europy: demokracja, prawa człowieka i praworządność.

niedziela, 7 czerwca 2020

Wspólne działanie na rzecz postępowej Europy socjalnej

Prof. Tadeusz Iwiński wziął udział w kilkugodzinnym posiedzeniu on-line Rady Naukowej Fundacji Europejskich Studiów Postępowych (FEPS) z siedzibą w Brukseli, która jest intelektualnym zapleczem socjaldemokracji na naszym kontynencie. Z udziałem m.in. szefowej Fundacji Marii Joao Rodrigues (b. minister pracy Portugalii, nazywanej „matką strategii lizbońskiej”) oraz przewodniczącego Rady Enrique Baron Crespo z Hiszpanii (b. szefa Parlamentu Europejskiego) dyskutowano o obecnej sytuacji na naszym kontynencie oraz wyzwaniach stojących przed lewicą, także przed zapowiedzianą konferencją nt. przyszłości Unii Europejskiej.
Ustalono, iż w najbliższym czasie i w przyszłym roku prace Fundacji będą się koncentrować na następujących obszarach tematycznych: